Lægemiddel, som blokerer for det karsammentrækkende stof endotelin, som har et unormalt højt niveau ved PAH. Der findes to varianter af dette lægemiddel, som blokerer for begge eller kun den ene af endotelinreceptorerne.