Af ukendt oprindelse, som ser ud til at være opstået af sig selv. Idiopatisk PAH betyder, at man ikke ved, hvad der har udløst sygdommen.