Fortrolighedserklæring

Janssen-Cilag A/S går op i emner omkring privatliv og ønsker, at du skal være klar over, hvordan vi indsamler, anvender og videregiver information. Denne privatlivspolitik beskriver vores fremgangsmåder i forbindelse med information, som vi eller vores serviceydere indsamler via webstedet eller applikationen (herefter ”tjenesten”), som drives og kontrolleres af os, og fra hvilken du har adgang til denne privatlivspolitik. Du anerkender, at du har læst og er indforstået med denne privatlivspolitik, når du afgiver personlig informationer til os eller ved at anvende denne service.

MINDREÅRIGES ANVENDELSE

Denne tjeneste er ikke rettet mod personer, som er mindreårige 18, og vi anmoder om, at disse personer ikke afgiver personlige oplysninger via tjenesten. Hvis dit barn har indsendt personlige oplysninger, og du gerne vil anmode om at disse personlige oplysninger bliver slettet, så kontakt os som omtalt nedenfor under ”kontakt os”.

INFORMATIONSINDSAMLING

Vi kan anmode dig om at sende personlige oplysninger, for at du kan gøre brug af bestemte funktioner (såsom abonnement på nyhedsbrev, ideer/gode råd eller ordrebehandling) eller for at deltage i en særlig aktivitet (såsom sweepstakes eller andre reklamekampagner). Du vil blive informeret om, hvilken information der er nødvendig, og hvilken information der er valgfri.

Vi kan kombinere informationen, som du indsender, med anden information, som vi har indsamlet fra dig, hvad end det er online eller offline, f.eks. indbefattet din købshistorik. Vi kan også kombinere det med information, som vi modtager om dig fra andre Johnson & Johnson tilknyttede virksomheder og følgende andre kilder: For eksempel andre Johnson & Johnson datterselskaber, offentlig tilgængelig information (herunder information fra offentlig tilgængelige profiler på sociale medier), andre tredjeparter samt følgende andre kilder: iQVIA OneKey database.

Hvis du sender os personlige oplysninger i relation til andre personer end dig selv, bekræfter du, at du har ret til at gøre det og tillader os at bruge disse oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

FØLSOMME OPLYSNINGER

Vi anmoder dig om, at du ikke sender eller videregiver nogen følsomme oplysninger til os med mindre vi specifikt anmoder om dette (f.eks. CPR-numre, information i relation til race, etnisk oprindelse, politiske holdninger, religion eller filosofiske overbevisninger, sundhed eller medicinske tilstande, sexliv eller seksuel orientering, kriminel baggrund eller medlemskab af fagforening eller biometrisk eller genetiske data), på eller via tjenesten eller på anden måde til os.

AUTOMATISK INFORMATIONSINDSAMLING OG ANVENDELSE

Vi og vores serviceudbydere kan automatisk indsamle bestemte informationer, når du navigerer rundt i tjenesten. Læs venligst ​vores cookie-politik for yderligere informationer om cookies og andre sporings-teknologier der bliver anvendt på denne tjeneste. Medmindre det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, placerer vi cookies efter at have modtaget dit samtykke via cookie banner eller præferencecenter. Vores cookie-politik inkluderer informationer om, hvordan du kan deaktivere disse teknologier.

Vi og vores serviceudbydere kan også automatisk indsamle og bruge informationer på følgende måder:

Gennem din browser: De fleste browsere indsamler bestemte informationer, såsom din Media Access Control (medieadgangskontrol (MAC)) adresse, computertype (Windows eller Mac), skærmopløsning, operativsystemets navn og version samt internetbrowsertype og -version. Tilgår du tjenesten via en mobilenhed kan vi indsamle lignende informationer, såsom typen og identifikatoren af din enhed. Vi bruger disse informationer til at sikre, at tjenesten fungerer ordentligt.

IP-adresse: Din IP-adresse er et nummer, som automatisk tildeles din computer af din internetserviceudbyder. En IP-adresse identificeres og logges automatisk i vores serverlogfiler, når en bruger besøger tjenesten sammen med tidspunktet for besøget og de besøgte sider. Indsamling af IP-adresser er standard praksis, og udføres automatisk af mange online-tjenester. Vi bruger IP-adresser til formål såsom beregning af servicebrugsniveauer, diagnosticering af serverproblemer og administration af tjenesten. Vi kan også udlede din omtrentlige placering fra din IP-adresse.

Information om din enhed: Vi kan indsamle informationer om din mobilenhed, såsom en unik enhedsidentifikator, for at forstå hvordan du bruger tjenesten.

HVORDAN VI BRUGER OG VIDEREGIVER INFORMATION

Vi bruger og videregiver informationer, som du giver os, som beskrevet for dig ved indsamlingen. Se venligst afsnittet med titlen ”Valg og adgang” nedenfor, for at få mere at vide om hvordan du kan framelde dig visse af vores funktioner og videregivelser.

Vi vil indhente din tilladelse til brug af dine personlige oplysninger i forbindelse med indsamling af information, når det kræves af gældende lov. Vi kan også bruge informationer fra eller om dig alt efter behov, for at udfærdige en kontrakt, til overholdelse af juridiske forpligtelser (for eksempel pga. lægemiddelovervågningsforpligtelser) eller til vores legale forretningsinteresser. Vi kan også støtte os til andre juridiske grundlag, i særdeleshed for:

 • At levere tjenestens funktioner og opfylde dine anmodninger.
  • At levere tjenestens funktioner til dig og forsyne dig med relateret kundeservice;
  • At besvare dine spørgsmål og opfylde dine anmodninger, såsom at sende dokumenter du anmoder om eller e-mailpåmindelser til dig;
  • At sende dig vigtige oplysninger vedrørende vores relation til dig eller angående tjenesten, ændringer af vores vilkår, betingelser og politikker og/eller andre administrative informationer.

Vi vil indgå i disse aktiviteter for at administrere vores kontraktforbindelse med dig og/eller for at efterleve en juridisk forpligtelse.

 • Gennemførelse af vores forretningsformål.
  • Til dataanalyse, for eksempel, for at forbedre tjenestens effektivitet;
  • Til revisioner, for at verificere, at vores interne processer fungerer efter hensigten og er i overensstemmelse med juridiske, regulatoriske eller kontraktuelle krav;
  • Til at overvåge svindel og sikkerhed, for eksempel for at opdage og forhindre cyberangreb eller forsøg på at begå identitetstyveri;
  • Til udvikling af nye produkter og tjenester;
  • Til at forbedre eller ændre vores hjemmeside eller produkter og tjenester;
  • Til at identificere tendenser i brugen af tjenesten, for eksempel for at forstå hvilke dele af vores tjeneste, der er af størst interesse for brugere; og
  • Til at bestemme vores markedsføringskampagners effektivitet, så vi kan tilpasse vores kampagner til vores brugeres behov og interesser.

Vi vil indgå i disse aktiviteter for at administrere vores kontraktforbindelse med dig, for at efterleve en juridisk forpligtelse, og/eller fordi vi har en legitim interesse.

 • Analyse af personoplysninger for at levere individuelle tjenester.
  • For bedre at forstå dig, så vi kan individualisere vores kommunikation med dig og give dig oplysninger og/eller tilbud, der er tilpasset dine interesser;
  • For bedre at forstå dine præferencer, så vi kan levere indhold via tjenesten, som vi tror vil være relevant og interessant for dig.

Vi vil levere individualiserede tjenester enten med dit samtykke, eller fordi vi har en legitim interesse.

Vi videregiver også informationer indsamlet via tjenesten:

 • Til vores datterselskaber til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. Der findes en liste over vores datterselskaber på https://johnsonandjohnson.gcs-web.com/financial-information/sec-filings (klik på linket for ”Form 10K” , bevis 21, under “SEC-dokumentation”). Janssen-Cilag A/S er den part, som er ansvarlig for ledelsen af de fælles anvendte personlige oplysninger;
 • til vores tredjeparts partnere med hvem vi tilbyder et fælles brand eller et fælles markedsført tilbud;
 • Til vores tredjeparts serviceudbydere, som sørger for tjenester, såsom hosting og redigering af websites, hosting af mobilapplikation, dataanalyse, behandling af betaling, ordreopfyldelse, provision for infrastruktur, it-tjenester, kundeservice, e-mail- og direkte post-leveringstjenester, revision og andre tjenester for at gøre det muligt for dem at levere ydelser; og
 • som tilladt ved gældende lov, at en tredjepart i tilfælde af enhver omorganisering, sammenlægning, salg, joint venture, opgave, overførsel eller anden bestemmelse af hele eller en del af vores forretning, aktiver eller aktier (herunder i forbindelse med konkurs eller lignende sager).

Yderligere kan vi bruge og videregive dine informationer, når vi anser det for at være nødvendigt eller passende: (a) overholdelse af juridisk proces eller gældende lov, som kan omfatte love uden for dit opholdsland; (b) som tilladt ifølge gældende lov, at besvare anmodninger fra offentligheden og myndigheder, som kan omfatte myndigheder uden for dit opholdsland; (c) at håndhæve vores vilkår og betingelser; og (d) beskytte vores rettigheder, privatliv, sikkerhed eller ejendom og/eller herunder vores datterselskabers, dit eller andres. Vi kan også bruge og videregive dine informationer på andre måder, efter at have indhentet dit samtykke.

Vi kan vælge at anvende og videregive informationer, vi automatisk indsamler, som beskrevet ovenfor under ”automatisk informationsindsamling og anvendelse”.

Yderligere kan vi anvende og videregive informationer i overensstemmelse med gældende lov, som ikke findes i en personlig identificerbar form til ethvert formål. Hvis vi kombinerer oplysninger, som ikke er i en personlig identificerbar form med de informationer, som er identificerbare (såsom kombination af dit navn med den geografiske placering), så vil vi behandle de kombinerede informationer som personlige oplysninger, så længe de er kombineret.

VALGMULIGHEDER OG ADGANG

Vi giver dig mulighed for at vælge med hensyn til vores brug og videregivelse af dine personlige oplysninger

Vi giver dig mulighed for at vælge vedrørende vores anvendelse og videregivelse af dine personlige oplysninger i forbindelse med salgsfremmende formål. Følgende kan fravælges:

 • Modtagelse af salgsfremmende materialer fra os: Hvis du ikke længere ønsker at modtage salgsfremmende materialer fra os, kan du afmelde dette ved at kontakte os på jacdk@its.jnj.com. I din anmodning til os bedes du oplyse dit navn, angiv de(n) form(er) for salgsfremmende materiale(r), som du ikke længere ønsker at modtage og inkluder adresserne til hvilke den/de er sendt. Hvis du for eksempel ikke længere ønsker at modtage salgsfremmende e-mails eller direkte post fra os, så fortæl os det og oplys dit navn og e-mail- eller postadresse. Du kan også afmelde modtagelsen af salgsfremmende materialer ved at besøge tjenesten og opdatere din profil online. Yderligere kan du afmelde modtagelsen af salgsfremmende e-mails fra os ved at følge afmeld-vejledningen i vores kommunikationer.
 • Modtagelse af påmindelser fra os: Hvis du ikke længere ønsker at modtage medicinske påmindelser fra os, kan du afmelde disse ved at kontakte os på jacdk@its.jnj.com. Oplys venligst dit navn og e-mailadressen eller telefonnummeret, som du modtager påmindelser fra os på, i dit svar til os.
 • Vores deling af dine personlige oplysninger med datterselskaber og tredjeparts-partnere: Hvis du tidligere har tilmeldt dig modtagelsen af salgsfremmende materialer fra vores datterselskaber eller tredjeparts partnere, kan du afmelde dig vores deling af dine personlige oplysninger med disse parter i forhold til deres direkte salgsfremmende formål i fremtiden ved at kontakte os via jacdk@its.jnj.com. Hvis du henvender dig til os, så oplys venligst at vi ikke længere skal dele dine personlige oplysninger med vores datterselskaber og/eller tredjeparts-partnere til deres salgsfremmende formål og inkluder dit navn og e-mailadresse.

Vi vil søge at opfylde din(e) anmodning(er) så snart, som det er praktisk muligt. Bemærk at vi, hvis du afmelder dig som beskrevet ovenfor, vil vi ikke vil være i stand til at fjerne dine personlige oplysninger fra databaserne, som tilhører vores datterselskaber, med hvem vi allerede har udvekslet dine oplysninger (f.eks. fra den dato hvor vi implementerede din anmodning om frameldelse). Vi vil dog gøre hvad vi kan for at informere dem om dine ønsker. Bemærk også, at hvis du afmelder dig modtagelsen af salgsfremmende materialer fra os, kan vi fortsat sende dig vigtige transaktionsrelaterede og administrative beskeder, som du ikke kan framelde dig.

Hvordan du kan tilgå, ændre eller slette dine personlige oplysninger

Hvis du gerne vil gennemgå, redigere, opdatere, begrænse eller slette dine personlige oplysninger eller hvis du gerne vil anmode en elektronisk kopi af dine personlige oplysninger med det formål at overføre dem til en anden virksomhed (i det omfang disse rettigheder gives dig under gældende lov), så kontakt os venligst via jacdk@its.jnj.com. Vi vil besvare din anmodning, så hurtigt som det er praktisk muligt og ikke senere end en måned efter modtagelsen. Hvis omstændighederne medfører en forsinkelse af vores besvarelse, vil du med det samme blive underrettet, og få oplyst en dato for vores besvarelse. Du kan også besøge tjenesten for at opdatere din online-profil.

OVERFØRSEL PÅ TVÆRS AF LANDEGRÆNSER

Dine personlige oplysninger kan blive gemt og behandlet i ethvert land, hvor vi driver virksomhed eller har serviceudbydere, og når du bruger vores tjeneste eller giver os samtykke (når det er krævet ved lov), godkender du at en overførsel af information til lande udenfor dit opholdsland, inklusive USA, som kan have andre databeskyttelsesregler end dit eget land, kan finde sted. Under alle omstændigheder er deppassende kontraktmæssige eller andre standarder på plads for at beskytte personlige oplysninger, når de overføres til vores datterselskaber eller tredjeparter i andre lande. 

Nogle lande udenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) er anerkendt af Den Europæiske Kommission i forhold til at have et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse i overensstemmelse med EØS-standarder (en komplet liste over disse lande findes her. I forbindelse med overførsler fra EØS til lande som ikke anses for at være tilfredsstillende af Den Europæiske Kommission, har vi sikret at tilfredsstillende metoder er på plads, inklusive sikring af at modtageren er bundet af EU standard kontraktbestemmelser, for at beskytte dine personlige oplysninger. Du kan rekvirere en kopi af disse standarder ved at kontakte vores databeskyttelsesmedarbejder (jf. instruktioner i ”kontakt os”-afsnittet nedenfor).

SIKKERHED

Vi søger at bruge passende organisatoriske, tekniske og administrative metoder udformet til at beskytte personlige informationer, som er under vores kontrol. Desværre kan intet system til overførsel af data over internettet eller lagringssystem garanteres at være helt sikkert. Hvis du har grund til at tro, at din interaktion med os ikke længere er sikker (hvis du for eksempel føler at sikkerheden vedrørende en konto, du har hos os, er blevet kompromitteret), så giv os straks besked ifølge kontakt os -afsnittet nedenfor.

BIBEHOLDELSESPERIODE

Vi vil bibeholde dine personlige oplysninger, så lang tid der er behov for det eller det er tilladt i forhold til formålet(ene) hvormed de blev indsamlet. Kriterierne brugt for at afgøre vores bibeholdelsesperiode omfatter: (i) tidsrummet vi har haft en relation med dig og ydet tjenesten til dig; (ii) hvorvidt der er en juridisk forpligtelse vi er underlagt; (iii) hvorvidt bibeholdelse er tilrådelig set i lyset af vores juridiske stilling (såsom i forhold til gældende forældelsesfrister, retssager eller reguleringsmæssige undersøgelser).

TREDJEPARTS-SITES OG -TJENESTER

Denne service kan indeholde links til trejdeparts partneres hjemmesider. Denne privatlivspolitik adresserer ikke, og vi er ikke ansvarlige for beskyttelsen af dine personlige oplysninger, informationer eller praksis hos tredjeparter, herunder enhver tredjepart, der driver ethvert websted eller online-tjeneste (herunder uden begrænsning, enhver applikation), der er tilgængelig gennem denne tjeneste eller som denne tjeneste indeholder et link til. Tilgængeligheden af eller inkorporeringen af et link til et hvilket som helst sådant websted eller ejendom på tjeneste betyder ikke, at den bifaldes af os eller af vores datterselskaber.

KONTAKT OS

Janssen-Cilag A/S, placeret på Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød, Danmark, er virksomheden, som er ansvarlig for indsamlingen, brugen og videregivelsen af personlige oplysninger i denne privatlivspolitik.

Hvis du har spørgsmål angående denne privatlivspolitik, så kontakt os på jacdk@its.jnj.com, eller skriv til os på følgende adresse:

Janssen-Cilag A/S

Bregnerødvej 133

3460 Birkerød

Danmark

Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, som er ansvarlig for dit land eller region, hvis gældende, på emeaprivacy@its.jnj.com.

INDGIVELSE AF EN KLAGE TIL EN MYNDIGHED

Du kan indgive en klage til en kompetent tilsynsmyndighed i dit land eller region. Klik her for kontaktinformation til sådanne myndigheder.

OPDATERINGER AF DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

Vi kan ændre denne privatlivspolitik. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik vil effektueres efter offentliggørelse af den reviderede privatlivspolitik på tjenesten. Din brug af tjenesten efter disse ændringer betyder, at du accepterer den reviderede privatlivspolitik. Vi anbefaler, at du med jævne mellemrum gennemgår denne privatlivspolitik, når du besøger tjenesten. Denne privatlivspolitik blev sidst opdateret den 5 October 2021.